A késtartás szabályozása a különböző országokban – Ausztria

A késtartás szabályozása a különböző országokban.
A wikipédia angol nyelvű cikke magyarul.

Az állampolgárok ahhoz való jogát, hogy közterületen kést tartsanak maguknál mindig az adott állam területén érvényes, törvényes jog vagy joggyakorlat szabályozza. Ez a jog az adott ország területén tartózkodó valamennyi honos, vagy idegen, vagy többes állampolgárságú személyre vonatkozik , aki kést tart a ruhájában, vagy keze ügyében. A késtartás szabályozása mindig a kormány vagy más irányadó joghatóság felelőssége, amely megtiltja, bünteti vagy korlátozza az egyébként jogszerű késgyártását, a kések behozatalát, a kések értékesítését, átadását, birtoklását, szállítását vagy a kések felhasználását.

Nagyon sok országban a jogszabályok tiltják, vagy korlátozzák azt, hogy az ember magánál kést tartson közterületen. Ezen korlátozások alól kivételt képezhet bizonyos országokban, bizonyos területeken (nemzeti parkok, erdők, mocsarak) bizonyos időszakokban (pl. vadászidény)a vadászkések, a zsebkések, és munkaeszköznek számító kések (szakács kések, hentes kések stb.) szállítása, de ez mindig az adott ország érvényes jogszabályaitól függ. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy az adott országban bizonyos típusú kések halálos veszélyt jelentő fegyvernek, vagy a közbiztonságra nézve különösen veszélyes eszköznek számítanak. Ezen eszközök birtoklása (pl. a rugóskések, vagy a pillangó kések) és viselése tehát tiltott, vagy korlátozott lehet. Az is előfordulhat, hogy egy országban jogszerűen tarthat az ember magánál kést általában, ez a szabadság nem terjed ki minden helyre és körülményre, tehát előfordulhat az, hogy bizonyos közterületekre, vagy megkülönböztetett jellegű területekre nem vonatkozik a kés viselésének joga, ilyen helyszínek pl. az iskolák, a közhivatali épületek, a törvényszék épületei és a nyilvános események helyszínei.

Ausztria

Az 1996-ban módosított Osztrák Fegyverviselési Törvény (Waffengesetz) értelmében tilos rejtett fegyvereket vásárolni, importálni és viselni. Rejtett fegyvernek minősül az a fegyver, ami első látásra valamilyen másik használati tárgynak tűnik. Ilyenek például a sétapálcába rejtett tőrök, vagy azok a kések, amelyek tollnak, fésű nyelének, vagy övcsatnak, vagy más hétköznapi használati tárgynak vannak álcázva. A hétköznapi késekre nem vonatkoznak korlátozások, teljesen mindegy, hogy milyen hosszú a kés pengéje, vagy, hogy milyen módon, milyen mechanikával nyitható, vagy zárható a kés.

Glock bajonett
Glock bajonett

Az Osztrák Fegyveres törvény a fegyvert úgy definiálja, ami egy olyan tárgy, ami természeténél fogva arra szolgál, hogy csökkentse, vagy elhárítsa egy külső emberi támadás erejét. Ebből az következik, hogy bizonyos kések „fegyverek”-nek minősülnek, mert ez alá a definíció alá tartoznak. Ez alól kivételt képeznek a lőfegyverek, amelyeknek tartását és birtoklását szigorúan szabályozzák. Tehát az automata nyitású, és penge rögzítésű kések (rugós kések) OTF automata kések (kézzel kicsúsztatható pengéjű kés, rugó segítségével kinyitható kés, automatikusan kinyíló rugós kés, és gravitációs erő segítségével gyorsan kinyitható kés), és a balisong kések ( pillangó kések) a Fegyverviselési törvény alapján szabadon vásárolhatóak, viselhetőek, birtokolhatóak, és bárki viselheti 18 év felett, hacsak a bíróság kifejezetten nem tiltotta meg ennek a személynek a fegyver viselését. (Waffenverbot).

Egyéb hasznos információk (beutazás, biztonság, egészségügy)
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ausztria
Folytatjuk…


Forrás: wikipedia
Fordította: Zelnik Dávid