A késtartás szabályozása a különböző országokban – Belgium

A késtartás szabályozása a különböző országokban.

Az állampolgárok ahhoz való jogát, hogy közterületen kést tartsanak maguknál mindig az adott állam területén érvényes, törvényes jog vagy joggyakorlat szabályozza. Ez a jog az adott ország területén tartózkodó valamennyi honos, vagy idegen, vagy többes állampolgárságú személyre vonatkozik , aki kést tart a ruhájában, vagy keze ügyében. A késtartás szabályozása mindig a kormány vagy más irányadó joghatóság felelőssége, amely megtiltja, bünteti vagy korlátozza az egyébként jogszerű késgyártását, a kések behozatalát, a kések értékesítését, átadását, birtoklását, szállítását vagy a kések felhasználását.

Nagyon sok országban a jogszabályok tiltják, vagy korlátozzák azt, hogy az ember magánál kést tartson közterületen. Ezen korlátozások alól kivételt képezhet bizonyos országokban, bizonyos területeken (nemzeti parkok, erdők, mocsarak) bizonyos időszakokban (pl. vadászidény)a vadászkések, a zsebkések, és munkaeszköznek számító kések (szakács kések, hentes kések stb.) szállítása, de ez mindig az adott ország érvényes jogszabályaitól függ. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy az adott országban bizonyos típusú kések halálos veszélyt jelentő fegyvernek, vagy a közbiztonságra nézve különösen veszélyes eszköznek számítanak. Ezen eszközök birtoklása (pl. a rugóskések, vagy a pillangó kések) és viselése tehát tiltott, vagy korlátozott lehet. Az is előfordulhat, hogy egy országban jogszerűen tarthat az ember magánál kést általában, ez a szabadság nem terjed ki minden helyre és körülményre, tehát előfordulhat az, hogy bizonyos közterületekre, vagy megkülönböztetett jellegű területekre nem vonatkozik a kés viselésének joga, ilyen helyszínek pl. az iskolák, a közhivatali épületek, a törvényszék épületei és a nyilvános események helyszínei.

Belgium

A 2006-os Fegyverviselési Törvény 3-as cikkelyének első paragrafusa felsorol bizonyos késeket, amelyeket nem szabad viselni vagy birtokolni. Ezen listán szerepelnek a rugós pengéjű kések, az automatikusan nyitható kések, a pillangó kések, a dobó kések, a dobó csillagok és a rejtett kinézetű kések, amelyek más tárgynak vannak álcázva (ilyenek a sétapálcában tartott tőrök, az övcsatban tartott kések és egyéb rejtett kések). Emellett a rendőrség és a helyi önkormányzat széles hatáskörrel rendelkezik arra nézve, hogy milyen típusú késeket birtokolhat és hordhat magánál, vagy az autójában az ember. Előfordulhat az, hogy az ember elegendő jogalappal bír (motif légitime) arra nézve, hogy miért van nála, vagy az autójában egy bizonyos típusú kés. Ezt a rendőrség bizonyos városi környezetben, vagy közösségi események idején szigorúan ellenőrizni jogosult. Ez a korlátozás még a zárható pengéjű nyitható késekre is kiterjed.

Egyéb hasznos információk (beutazás, biztonság, egészségügy)
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?belgium

WW1 Belgian Trench Dagger Fighting Knife
WW1 Belgian Trench Dagger Fighting Knife

Folytatjuk…


Forrás: wikipedia
Fordította: Zelnik Dávid