Filippínó hiedelmek és babonák

A filippínó kultúra meghatározó eleme az az igen gazdag hiedelemvilág, amelyet átsző a mágikus szemléletből fakadó hit és az erre épülő tevékenységek. Az események mozgatóiként sokszor természetfölötti erőket és tudományos, logikus alapot nélkülöző okokat elképzelve.

Manananggal a filippínó női szörny nem más, mint nappal egy gyönyörű nő testében mutatkozó szörnyeteg. Éjszakánként (teliholdkor), miután felsőtestéről leválik az alsóteste, egy bűvös ima hatására denevérszárnyú, hegyes fogú vámpírrá változik. Áldozatait a várandós nők közül szedi, mivel a még meg sem született gyermekek vérével táplálkozik. Hosszú nyelvét vérszívásra használja.

Elpusztítása csak egy módon lehetséges, az éjszakára magára hagyott alsótestét sóval kell beszórni.