A késtartás szabályozása a különböző országokban – Bulgária

A késtartás szabályozása a különböző országokban.

Az állampolgárok ahhoz való jogát, hogy közterületen kést tartsanak maguknál mindig az adott állam területén érvényes, törvényes jog vagy joggyakorlat szabályozza. Ez a jog az adott ország területén tartózkodó valamennyi honos, vagy idegen, vagy többes állampolgárságú személyre vonatkozik , aki kést tart a ruhájában, vagy keze ügyében. A késtartás szabályozása mindig a kormány vagy más irányadó joghatóság felelőssége, amely megtiltja, bünteti vagy korlátozza az egyébként jogszerű késgyártását, a kések behozatalát, a kések értékesítését, átadását, birtoklását, szállítását vagy a kések felhasználását.

Nagyon sok országban a jogszabályok tiltják, vagy korlátozzák azt, hogy az ember magánál kést tartson közterületen. Ezen korlátozások alól kivételt képezhet bizonyos országokban, bizonyos területeken (nemzeti parkok, erdők, mocsarak) bizonyos időszakokban (pl. vadászidény)a vadászkések, a zsebkések, és munkaeszköznek számító kések (szakács kések, hentes kések stb.) szállítása, de ez mindig az adott ország érvényes jogszabályaitól függ. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy az adott országban bizonyos típusú kések halálos veszélyt jelentő fegyvernek, vagy a közbiztonságra nézve különösen veszélyes eszköznek számítanak. Ezen eszközök birtoklása (pl. a rugóskések, vagy a pillangó kések) és viselése tehát tiltott, vagy korlátozott lehet. Az is előfordulhat, hogy egy országban jogszerűen tarthat az ember magánál kést általában, ez a szabadság nem terjed ki minden helyre és körülményre, tehát előfordulhat az, hogy bizonyos közterületekre, vagy megkülönböztetett jellegű területekre nem vonatkozik a kés viselésének joga, ilyen helyszínek pl. az iskolák, a közhivatali épületek, a törvényszék épületei és a nyilvános események helyszínei.

Bulgária

A bolgár fegyverviselési törvényt évente felülvizsgálják. Ezt ZOOBVVPI-nak hívják (Bolgárul: „Закон за огнестрелните оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”), és ez a törvény, csak a lőfegyverekre (beleértve a gáz és riasztó fegyverek) vonatkozik, és ebbe tartozik a légpisztolyok, légpuskák, és az airsoft vagy paintball típusú lövedéket kilövő szerkezetek is. Ezen kívül nem korlátozza a törvény a közelharcban használatos fegyvereket, akár kardok, botok, baseball ütők, vagy elektromos sokkolók legyenek is az embernél.

Nincs a bolgár törvényben definiálva a közelharcban használt fegyver (melee weapon) fogalma. Ebből következően jogszerűen hordhat és viselhet az ember kést Bulgáriában, és ezt nem kell megindokolnia. Rejtve viselheti az ember a kést, bárhová is megy. Annak ellenére, hogy a törvény nem korlátozza bármilyen kard, vagy kés birtoklását, vagy viselését, ez a viselkedés nem elfogadott, nem tartják megfelelő viselkedésnek. Tehát nem javasolt az, hogy az ember Bulgáriában nyíltan kést tartson magánál az utcán, a középületekben, a boltokban és az éttermekben. Ha az ember városi környezetben nyíltan nagyobb kést tart magánál, akkor számíthat arra, hogy a rendőrök igazoltatják, és vitatkozni fognak vele, még akkor is, ha jogos indokkal tartaná az ember magánál a kést. A rendőrség szabad döntési jogkörét, és a kés viselésének korlátozását az a társadalmi elv alapozza meg, hogy megkülönböztetik a vidéki és a városi környezetet.

WWI Bulgarian Combat Storm trench knife bayonet
WWI Bulgarian Combat Storm trench knife bayonet

Vidéken indokolt lehet a vadászkés, a horgászatban használt kés, vagy a mezőgazdaságban használt kés birtoklása és viselése. A legtöbb zárt közintézményben, mint a bíróságok, bankok, bárok nem engedélyezett az, hogy az ember késsel a ruhájában menjen be. (Akár látható, akár nem látható módon) RÁadásul a legtöbb zárt közintézmény nem biztosít olyan lehetőséget, hogy a megérkező ember elzárhatja a fegyvert és a helyszín elhagyása után azt visszakaphatja, hanem egyszerűen megtiltják a belépést. Nem igaz tehát az, hogy Bulgáriában a 10 centiméternél hosszabb pengéjű kések viselése tilos, ennek ellenére elképzelhető, hogy a rendőrség ezt a látszatot kelti, és elvárja az embertől azt, hogy egy motozás során megtalált kést az ember adja oda a rendőröknek, annak ellenére, hogy a rendőrnek elvileg nincs joga ahhoz, hogy elkobozza az emberek kését. Tehát A Bolgár törvények alapján az embernek nem kötelessége átadnia a kését a rendőrnek, mert annak tartását, viselését nem tiltja a törvény. Ha tehát Bulgáriában utazunk, és az idegen rendszám alapján a rendőrök átkutatják az autónkat, és észreveszik azt, hogy kés van nálunk, akkor ne adjuk oda a kést nekik. Hivatkozzunk arra, hogy mindennapos használati eszközként, vagy önvédelmi eszközként tartjuk a kést a közelünkben (az autóban) és hivatkozzunk arra, hogy nem követtünk el bűntényt. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a rendőr mondja el azt, hogy milyen jogszabály alapján állítja azt, hogy mi a közterületen nem tarthatunk magunknál kést. MIvel nem létezik ilyen törvény, a rendőr valószínűleg nem fogja elvenni a késünket, és el fog engedni egy figyelmeztetéssel. Ha a bolgár rendőrök el akarják venni a késünket, akkor ebbe csak akkor egyezzünk bele, ha odahívják a felettes tisztüket, mert valószínűleg a rendőrök egyszerűen csak el akarják venni a késünket azért, hogy ettől megfosszanak minket, bár erre nincsen jogalapjuk.

Vannak olyan városi önkormányzatok, ahol helyi rendeletben korlátozzák a kés viselését úgy,hogy az csak 10 centiméteres penge hosszúságig engedélyezett. De ezek megszegése csak szabálysértési bírságot vonhat maga után, mert az önkormányzati rendeletek hatálya nem haladhatja meg az állami jogszabályokat, és az önkormányzatnak csak adminisztrációs funkciója van, és nincs hatalma ahhoz, hogy új törvényeket vezessen be. Bulgária nagyon liberális országnak tűnhet abban a tekintetben, hogy szabadon viselhetünk kést magunknál, más európai országgal szemben a megtámadott embernek nincs joga ahhoz, hogy halálos erejű eszközzel védje meg magát.

Tehát ha az ember önvédelmi célra szeretné használni a kését, akkor azt nagyon alaposan fontolja meg, és tényleg csak a halálos kimenetelű támadás esetén használja a kést, máskülönben sok éves börtönbüntetésre számíthat Bulgáriában. Bulgária egy olyan ország, ahol nagyon korlátozzák az önvédelmet, és a megtámadott embernek kötelessége a visszavonulás. Általában a bolgár bíróságok a fegyveres önvédelmet “nem megalapozott”-nak értékelik, amit a Bűntető Törvénykönyv alapján indokolnak meg. Ebből az következik, hogyha Bulgáriában utazom, ahol csoportosan rám támadnak, hogy kiraboljanak, és verekedés alakul ki, amelyben az életemet féltve én késsel védekezem, és tegyük fel, hogy túlélem a támadást, viszont a támadómat, támadóimat súlyosan megsebesítem a védekezésem közben, akkor a bíróságon valószínűleg sok éves börtönbüntetésre számíthatok, még akkor is, ha bebizonyosodik az, hogy önvédelem miatt használtam a kést, és hogy a támadást nem én kezdeményeztem.

Egyéb hasznos információk (beutazás, biztonság, egészségügy)
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?bulgaria

Folytatjuk…


Forrás: wikipedia
Fordította: Zelnik Dávid